Szkoła Podstawowa nr 6
im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu
 
   
 
GRONO PEDAGOGICZNE

DYREKTOR SZKOŁY - mgr Anna Lizut


ZASTĘPCA DYREKTORA - mgr Elżbieta Zagrobelna - Kłoda


mgr Binowska Małgorzata - wychowawca świetlicy

Binowski Zenon - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Bochniak Magdalena - nauczyciel informatyki, techniki i matematyki

mgr Borysowicz Agata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Chlebowska Renata - oddelegowana na stanowisko Dyrektora Wydziału Oświaty w Jarosławiu

mgr Gross Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Joniec - Jurczak Agnieszka - nauczyciel historii, logopeda

mgr Dorota Krysa - nauczyciel języka angielskiego

mgr Anna Dąbrowska - nauczyciel przyrody

mgr Mikuta Barbara - nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

mgr Młynarska - Kroczek Danuta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Niemczyk Joanna - nauczyciel języka polskiego

mgr Niemiec Agnieszka - nauczyciel matematyki

mgr Nykiel Adam - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Pęcherek Ewa - pedagog, wychowawca świetlicy

mgr Piątek Jadwiga - nauczyciel plastyki

mgr Pityńska - Korab Elżbieta - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Putko Andrzej - nauczyciel języka ukraińskiego

mgr Stefanowska Patrycja - nauczyciel języka angielskiego

mgr Tomas Elżbieta - nauczyciel dzieci przedszkolnych

mgr Witek Ewa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Wojciechowska Małgorzata - nauczyciel muzyki i plastyki

WYKAZ PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. PIOTRA SKARGI
W JAROSŁAWIUmgr Duda Danuta - główna księgowa

Socha Maria - specjalista do spraw księgowości

Nowak Katarzyna - sekretarz szkoły

mgr Kozar Elżbieta - pomoc administracyjna

Drozd Wanda -starszy intendent

Zielińska Urszula - kucharka

Puszka Zuzanna - pomoc kuchenna

Lech Agnieszka - sprzątaczka

Wysocka Barbara - sprzątaczka

Kida Zdzisław - starszy konserwator

 
Nasza szkoła bierze udział w licznych akcjach i projektach:

  Warto odwiedzić:

 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Piotra Skargi
ul. Spytka 2
37-500 JAROSŁAW
woj. podkarpackie
tel.: +48 16 621 34 94
fax: (016) 621 34 94

e-mail: sekretariat@sp6.jaroslaw.pl
© All Rights Reserved SP6 Jarosław

eSBe © Copyright 2014