Szkoła Podstawowa nr 6
im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu
 
   
 
RADA RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW - Maria Kohut- Nahacz

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ RADY RODZICÓW - Bożena Banaś

SEKRETARZ RADY RODZICÓW - Sabina Wolak

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku 2013/2014:

1. Janczura Katarzyna (kl. 0 a)

2. Mazurkiewicz Joanna (kl. 0 b)

3. Wolak Sabina (kl. 1 a)

4. Pękala Małgorzata (kl. 2 a)

5. Pałys Sylwia (kl. 3 a)

6. Nowicka Agnieszka (kl. 3 b)

7. Władek Andrzej (kl. 4 a)

8. Grabowska Katarzyna (kl. 4 b)

9. Banaś Bożena (kl. 5 a)

10. Malec Dorota (kl. 5 b)

11. Kohut- Nahacz Maria (kl. 6 a)


Wszyscy członkowie klasowych trójek tworzą Radę Rodziców

Z zebrań Rady Rodziców:

posiedzenie 16.09.2013

1. Dobrowolna składka na Radę Rodziców ustalona na poziomie 40 PLN.

Składka może być płacona w dwóch ratach semestralnie.

Pozyskane od rodziców finanse w całości przeznaczane są na nagrody dla uczniów, wyjazdy itp.

Prosimy w miarę możliwości o WPŁATY.


2. Rada Rodziców zadysponowała część finansów na bieżące priorytetowe sprawy m.in. na zakup nowych pozycji książkowych do Biblioteki szkolnej oraz doposażenia pracowni komputerowej w sali 8.


3. Firmą ubezpieczeniową wybraną na bieżący rok szkolny jest PZU. Składka ubezpieczeniowa wynosi 38 PLN (przy sumie ubezpieczenia 10 tys. PLN) i obejmuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 24 h (zarówno na terenie Szkoły jak i poza nią).

Możliwe jest zwolnienie z opłaty na ubezpieczenie dla 10 % uczniów tj. dla 22 uczniów. Uzależnione jest to od trudnej sytuacji rodzinnej ucznia.

 
Nasza szkoła bierze udział w licznych akcjach i projektach:

  Warto odwiedzić:

 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Piotra Skargi
ul. Spytka 2
37-500 JAROSŁAW
woj. podkarpackie
tel.: +48 16 621 34 94
fax: (016) 621 34 94

e-mail: sekretariat@sp6.jaroslaw.pl
© All Rights Reserved SP6 Jarosław

eSBe © Copyright 2014